Cenník služieb

Popis jednotlivých služieb sa nachádza v sekcii Služby.

Služba

Platnosť

Cena (EUR)

Jedna pracovná ponuka

1 mesiac

0,-

Balík 5 pracovných ponúk

3 mesiace

50,-

Prístup do databázy životopisov


      -


-

Vytvorenie Virtuálnej vizitky


   neobmedzene


    0,-
 

 

Služba

Cena (EUR)

Podnikateľský plán

 2.000,-

Hodina konzultácie pri tvorbe podnikateľského plánu


50,-

Príplatok za verziu plánu  anglickom jazyku


    30% naviac

Ďalšie služby týkajúce sa príprav dokumentov

Viac informáciíInformácie o flexibilnom pracovnom trhu