Online vizitka

František Pfliegler

Kategória: Projektový manažment
Miesto poskytovania: Bratislava, SR
Telefón: +421905300335

Popis služby:
Poradenstvo pri riadení projektov (tvorba projektových tímov, koordinácia projektov, stanovovanie čiastkových cieľov, ...), tvorba a implentácia sw.
Riadenie obchodných tímov (nastavovanie cieľov, denné aktivity, odmeňovanie členov tímu).
Špecialista a konzultant na činnosti spojené s finančnými službami - tvorba produktov, riadenie predaja produktov

Referencie:
Allianz SP, a.s.,
Union poisťovňa a.s.,
Mondial assistance, s.r.o.,
ZFP akademia, a.s.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu