Online vizitka

JUDr. Ľubica Regecová

Kategória: Právnik
Miesto poskytovania: Bratislava
Telefón: 0903558063

Popis služby:
Mám dlhoročnú prax v oblasti právnych služieb, pracovala vo verejnej správe, ako aj v súkromnou sektore. V posledných rokoch sa venujem aj poskytovaniu konzultácií mimovládnym organizáciám. Všetky tieto skúsenosti ma viedli k absolvovaniu odbornej prípravy mediátora nakoľko verím, že väčšina problémov medzi ľuďmi, ako aj v celkovej perspektíve spoločnosti spočíva práve v nedostatku komunikácie, nadmiere neriešených konfliktov a nedorozumení. Od februára 2014 pôsobím ako profesionálna mediátorka.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu