Online vizitka

Lukáčová Katarína, Mgr.

Kategória: Virtuálny/a asistent/ka
Miesto poskytovania: Slovensko

Popis služby:
Prepis a korektúra rukopisov, textov, gramatická a štylistická úprava textov, virtuálne doučovanie slovenského jazyka, prípadne jazyková poradňa.

Referencie:
Diplom - Slovenský jazyk a slovenská literatúra.
Osvedčenie o pedagogickej spôsobilosti.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu