Online vizitka

Katarína Sojková

Kategória: Prekladateľ/Tlmočník
Miesto poskytovania: Rimavská Sobota/celé Slovensko

Popis služby:
Poskytujem prekladateľské služby z/do anglického jazyka v oblasti humanitných vied, ekonomiky, obchodnej korešpondencie a všeobecných textov. Venujem sa aj doučovaniu a výučbe anglického jazyka.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu