Online vizitka

Ing.Borovská Adriana

Kategória: Projektový manažment
Miesto poskytovania: celé Slovensko

Popis služby:
Ponúkam vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, podnikateľských plánov,
finančných a ekonomických analýz.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu