Online vizitka

Ing. Marek Dandár, Ph.D.

Kategória: Poradca v potravinárstve
Miesto poskytovania: SR/ČR
Telefón: 0907131869

Popis služby:
- Vypracovanie povinnej dokumentácie (HACCP, Prevádzkový poriadok, Sanitačný plán, Reklamačný poriadok a pod.)
- Školenia (odborná spôsobilosť- “hygienické minimum“, HACCP, Správna výrobná prax a pod.)
- Legalizácia nových prevádzok a výrobkov (vybavenie potrebných povolení, komunikácia s úradmi, označenie atď.)
- Kontroly a audity prevádzok a zamestnancov (obchodné – kvalita predaja, hygienické, technické a iné)
- Odborné konzultácie a poradenstvo v oblasti potravinárstva a HoReCa (hygiena, kvalita, bezpečnosť potravín a pokrmov...)

Referencie:
TESCO
TERNO
Moja Samoška
Hypernova
VINÇOTTE INTERNATIONAL SK&CZ
a ďalší

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu