Online vizitka

Ján Hámorský

Kategória: Ekonomické poradenstvo
Miesto poskytovania: Bratislava a okolie
Telefón: 0903666888

Popis služby:
Spracovanie podvojného účtovníctva a mzdovej agendy | Ekonomické a organizačné poradenstvo | Spolupráca pri príprave projektov na čerpanie NFP zo štrukturálnych fondov EU | Manažérska spolupráca pri implementácii projektov spolufinancovaných z fondov EU | Príprava podnikateľských zámerov pre rôzne účely | Ekonomické analýzy (Business Intelligence) | Zakladanie obchodných spoločností a živností

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu