Online vizitka

Lubomír Lengyel

Kategória: Bezpečnostný technik
Miesto poskytovania: Prešov
Telefón: +421907936385

Popis služby:
vzhľadom na 24 ročnú prax v špeciálnych ozbrojených zložkách ako bezpečnostný konzultant a po vyštudovaní TU Leteckej fakulty možnosť odbornej konzultácie aj v tejto oblasti. V neposlednom rade som dlhé roky pracoval aj ako masér v už uvedených zložkách. Ako špecializáciu som vykonával funkciu vyjednávača vo vysoko-profilových incidentoch.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu