Online vizitka

Ing. Beáta Garanová

Kategória: Prekladateľ/Tlmočník
Miesto poskytovania: Tvrdošín, Trstená, Rožňava

Popis služby:
Poskytujem prekladateľské služby textov alebo ich prepis do cudzieho jazyka Slovenský jazyk - Maďarský jazyk alebo Maďarský jazyk - Slovenský jazyk, prepis článkov alebo iných prác podľa ponuky.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu