Online vizitka

Denisa Dronzeková

Kategória: Iné
Miesto poskytovania: Spišská Nová Ves

Popis služby:
Vypracovanie odborných stredoškolských a vysokoškolských prác (bakalárke práce, diplomové práce, rigorózne práce, seminárne práce), korekcia textov (gramatická, štylistická, odborná), príprava prezentácií a popisov na obhajobu záverečných prác.

Referencie:
Mám dlhodobé skúsenosti s písaním prác v niekoľkých firmách.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu