Online vizitka

Mgr. Martin Valent

Kategória: Bezpečnostný technik
Miesto poskytovania: Západné a strednė Slovensko

Popis služby:
Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP). Služby špecialistu PO a technika PO.Vypracovanie dokumentácie OPP, projekty PBS pre kolaudačné a stavebné konania, školenia OPP, komunikácia s HAZZ, osobná účasť na kontrole ŠPD a sledovanie noviniek v legislatíve z oblasti OPP.

Referencie:
V prípade potreby poskytnem referencie dodatočne.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu