Online vizitka

Ekonomické služby,optimalizácia

Kategória: Ekonomické poradenstvo
Miesto poskytovania: SR
Telefón: -421902 304 060

Popis služby:
Ponúkam komplexné spracovanie účtovníctva (JU a PU), mzdovej a personálnej agendy.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu