Online vizitka

Ing. Jojka

Kategória: Ekonomické poradenstvo
Miesto poskytovania: Bratislava a okolie, Banská Bystrica
Telefón: +421944365934

Popis služby:
Ekonomické a administratívne činnosti:
- vedenie podvojného účtovníctva
- poradenstvo v rámci projektov financovaných z prostriedkov EÚ/ štrukturálnych fondov
- poradenstvo v komunikácii s úradmi, korešpondencia
- analýza a vyhodnocovanie dokumentov
- daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu