Online vizitka

Ing. Alexandra Hanusová

Kategória: Marketingový špecialista
Miesto poskytovania: Bratislava
Telefón: 0905 331 611

Popis služby:
Project manager so zameraním na marketing

Mojou hlavnou činnosťou je príprava a riadenie projektov v oblasti marketingu, ako sú:

- komplexný firemný dizajn - názov firmy alebo produktu, logo,
- webové prezentácie - návrh štruktúry, tvorba celého obsahu a aktualizácia v redakčnom systéme Drupal,
- firemné tlačové materiály - návrh štruktúry, tvorba celého obsahu a textov až po grafické spracovanie a tlač.

Zameriavam sa na profesionálne a nadčasové riešenia. Klienti sú mojimi partnermi - v dialógu a v hľadaní spoločnej cesty. Klientovi poskytujem hotové návrhy, takže je odbremenený od komunikácie s ďalšími ľuďmi, ako grafici, programátori alebo tlačiari.

Mojou silnou stránkou je plánovanie a realizovanie s koordinovanie jednotlivých častí projektov, kreativit a tvorba harmónie a súladu...

Viac o mojich službách sa dočítate na www.swingmarketing.sk.

Referencie:
Vybrené referencie:

Fabrick.sk - dizajn, štruktúra webu, tvorba obsahu, PR články
Kajmont.sk - tvorba obsahu, FB komunikácia, súťaže
Tiffanycandies.com - firemný dizajn, tvorba obsahu, produtkové kategórie
Potraviny Malina - dizajn, hardselling kampane, instore komunikácia
Nexusagency.sk - web
MVmanagement.com - web (Wordpress)
Tebau, s.r.o. - firemný dizajn, štruktúra produktového portfólia, katalógy produktov, tvorba obsahu webu, PR články, mediálna komunikácia, POS materiály
Inner Winner festival - e-mailingová kampaň na podporu predaja vstupeniek

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu