Online vizitka

Mgr. Lucia Auxtová - publikačné poradenstvo

Kategória: Copywriter
Miesto poskytovania: celé Slovensko

Popis služby:
Ponúkam vysokokvalitnú tvorbu textov pre študentov, učiteľov i podnikateľov. Vytvorím podnikateľské zámery, budem viesť Vašu reklamnú kampaň na internete, aktualizovať údaje, propagovať produkty. Napíšem PR články, e-booky, brožúry, bulletiny, letáky, zrealizujem metodický materiál pre učiteľov, prieskum trhu, vytvorím analýzu cien Vašich výrobkov v porovnaní s konkurenciou. Venujem sa tvorbe rešerší na záverečné práce, jazykovo-štylistickej úprave textov. Taktiež ponúkam profesionálnu jazykovú úpravu kníh a poradenstvo pri koncepcii záverečných prác, podnikateľských zámerov, manuálnu kontrolu originality textov.

Tvoríme texty pre každého. Naše motto: Odbornosť-kreativita-dôslednosť-originalita.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu