Online vizitka

Ing. Jaroslav Funiak

Kategória: Prekladateľ/Tlmočník
Miesto poskytovania: Krupina, Zvolen, Banská Bystrica
Telefón: +421 949 195 156

Popis služby:
Preklady a tlmočenie z/do ruského jazyka

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu