Online vizitka

Helena Hrabová

Kategória: Grafik
Miesto poskytovania: Martin

Popis služby:
Úprava obecnej tlače vrátane redakč. práce, Sj a Čj perfektne, reklama, logo a firemná grafika...

Referencie:
Zichovecký zpravodaj, Nebuželský zpravodaj ČR
Grafička časopisu Moderní byt 12-ročná prax

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu