Online vizitka

Ing. Iveta Hantáková - The 24OFFICE

Kategória: Virtuálny/a asistent/ka
Miesto poskytovania: sídlo BA, online služby kdekoľvek a kedykoľvek
Telefón: 0917815884

Popis služby:
Ekonomické činnosti, administratívne a asistentské činnosti, vedenie účtovníctva, spracovanie daňových priznaní,
servis prác v oblasti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, práce v centrálnom ITMS, spracovanie a kontrola žiadostí o platbu pri EÚ projektoch, monitorovanie EÚ projektov, copywriting, ghostwriting, príprava textov pre web-stránky.
Jedinečné zručnosti, dlhoročná prax, kreatívny potenciál, osobný individuálny prístup k zákazníkom, plnenie úloh v časovom predstihu, administratívna podpora, podnikateľský servis a flexibilné každodenné riešenia. Niekoľkoročné skúsenosti v oblasti finančníctva, komerčného poisťovníctva, projektového managementu a účtovníctva. Online 24 hod. smart help pri deadline projektoch a asap termínoch.
www.24office.sk

Referencie:
na vyžiadanie

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu