Online vizitka

Marta Vajkunyová

Kategória: Finančný poradca
Miesto poskytovania: Košice
Telefón: 0907067008

Popis služby:
poradenstvo pri zabezpečení financovania investičných projektov (spracovanie feasibility study, výpočet efektívnosti investície, vhodnosť čerpania úverových zdrojov a i.) , pomoc pri spracovaní žiadosti o financovane zo zdrojov EÚ v zmysle aktuálnych podmienok jednotlivých výziev a pod.

Referencie:
súkromný sektor, verejný sektor

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu