Online vizitka

Ján Kimlička - BOZPEX

Kategória: Bezpečnostný technik
Miesto poskytovania: Západoslovenský kraj
Telefón: 0905712674

Popis služby:
Poskytujem služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu