Online vizitka

Lenka Polkorábová

Kategória: Bezpečnostný technik
Miesto poskytovania: Hlohovec
Telefón: 0910215714

Popis služby:
Pomôžem s dokumentáciou BOZP a PO, Ochrana zdravia - Prevádzkové poriadky, Posudky o riziku, Analýza rizík, vypracovanie operačných postupov. Výkon školení BOZP a PO.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu