Online vizitka

Mgr. Katarína BABJAKOVÁ

Kategória: Prekladateľ/Tlmočník
Miesto poskytovania: Žilina
Telefón: +421917432299

Popis služby:
Preklady z/do francúzskeho jazyka
pracovné zmluvy, webové prezentácie, administratívne dokumenty, právne a ekonomické texty, lekárske správy
tlmočenie pri obchodných rokovaniach

Referencie:
Acta
NRV translation
123 preklady
Solidplus
Intertransla
Aspena
5/5 Francúzska agentúra
Top preklady
Porter
Ministerstvo školstva

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu