Online vizitka

Daniel Godany

Kategória: Virtuálny/a asistent/ka
Miesto poskytovania: SR, ČR
Telefón: 00421911193382

Popis služby:
Remedios Virtuálny Asistent vie pracovať na diaľku, bez nutnej prítomnosti v priestoroch klienta. Administratívne podporuje činnosť firmy, a šetrí peniaze aj čas, lebo ho využívate vtedy, keď ho naozaj potrebujete. Cena jeho práce je nižšia, keďže pracuje na základe úloh, a s jeho prácou nie sú spojené ďalšie náklady. K dispozícii je okrem slovenčiny v troch svetových jazykoch (ENG/ESP/DE), každý deň NON STOP.

Referencie:
Emoney s.r.o.
Humermedia s.r.o.
CK Pontis s.r.o.
Lola Tours s.r.o.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu