Online vizitka

PaedDr.Martin Prodaj

Kategória: Personalista / Kouč
Miesto poskytovania: Celé Slovenska
Telefón: 0907578611

Popis služby:
Ponúkam poradenstvo a realizáciu v rozvoji ľudských zdrojov. Identifikácia vzdelávacích potrieb, dizajn a realizácia vzdelávacích programov, tvorba kompetenčných modelov, tvroba talent managementu, mentoring, koučing, tieňovanie, AC, DC, hodnotiace pohovory, rozvoj soft skills-obchodnícke, manažérske, prezentačné zručnosti a pod.

Referencie:
ING životná poisťovňa, Amslico AIG, Tatrabanka, Istrobanka, Slovak Telekom, Telefonica O2, Continental Matador, ENVY,a mnohé ďalšie

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu