Online vizitka

Pavol Múdry

Kategória: Remeslá
Miesto poskytovania: Prešov a okolie
Telefón: 0905951953

Popis služby:
Realizujmem stolárske služby na mieru. Kvalitná práca, v ktorej je spojené želanie a predstava zákazníka a moje dlhoročné skúsenosti.

Referencie:
www.mpprodukt.sk
https://www.facebook.com/search/top/?q=stol%C3%A1rstvo%20m%C3%BAdry%20pavol%20mp-produkt&epa=SEARCH_BOX

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu