Online vizitka

Monika

Kategória: IT profesionál
Miesto poskytovania: Bratislava a okolie
Telefón: +421917603564

Popis služby:
- Implementácia a zlepšovanie systému riadenia služieb a relevantných procesov v zmysle ITIL, definícia jednotlivých rolí a procesov pre čo najefektívnejšie riadenie IT služieb
- Analýza, identifikácia a vyhodnocovanie rizík spojených s ITSM
- Metódy a postupy hodnotenia služieb
- Schopnosť rozpoznať problémy organizácie v oblasti ITSM a navrhovať účinné opatrenia ich riešenia
(dosiahnutá úroveň ITIL Expert, viac ako 10 ročné skúsenosti v oblasti Kvality manažmentu a ITIL metodológie)

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu