Online vizitka

Zuzana Ševčíková

Kategória: Účtovník
Miesto poskytovania: Trenčín a máme klientov aj z celého SK
Telefón: +421919136192

Popis služby:
Sme občianske združenie, ktoré má jeden z pilierov a zdrojov príjmu živnostenské oprávnenie na vedenie účtovníctva pre neziskové organizácie, chránené dielne a pracoviská. Ponúkame služby vo vedení účtovníctva, personalistiky a miezd, všetkých ďalších povinností občianskych združení a účtovníctvo v súvislosti s rozpočtami a vyúčtovaním rôznych projektov našim partnerom i klientom.

Referencie:
80 % vedieme najmä jednoduché účtovníctvo pre občianske združenia, zvyšok sú personalistiky, mzdy a podvojné účtovníctvo. K uvedeniu referencií nemáme spracovaný súhlas klientov k zverejneniu.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu