Online vizitka

www.podnikatelskyplan.sk

Kategória: Ekonomické poradenstvo
Miesto poskytovania: Slovensko
Telefón: 0903/377182

Popis služby:
Potrebujete ... ?

Podnikateľský plán
Investičné memorandum
Hodnotu spoločnosti
Finančný plán
Due diligence
Znalecký posudok

... alebo len poradiť či získať spätnú väzbu k dokumentom

Referencie:
www.podnikatelskyplan.sk

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu