Online vizitka

Ing. Bugár Leonard

Kategória: Bezpečnostný technik
Miesto poskytovania: celé Slovensko
Telefón: 0907 127 578

Popis služby:
BOZP - služby autorizovaného bezpečnostného technika dodávateľským spôsobom, PO - služby požiarneho technika
- spracujem FO i PO kompletnú dokumentáciu BOZP ,vstupný audit, podnikové smernice v zmysle zákona 124/2006
- poskytujem skupinové šlolenia Vašich zamestnancov už od 8 €/os pre 1. a 2. rizikovú skupinu /mám lektorské minimum;
- spracujem kompletnú dokumentáciu PO vrátane požiarneho plánu, smerníc a pod.

Zakázníci vyzdvihujú hlavne: flexibilita, overiteľnosť referencií, skutočne priamy a férový prístup k danej problematike v každom podniku.

Referencie:
desiatky firiem v Trnavskom a Bratislavskom kraji/ lekári, výrobné spoločnosti, obchody/

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu