Online vizitka

Valéria Veverková - OneSpaceVA

Kategória: Virtuálny/a asistent/ka
Miesto poskytovania: Veľká Británia (Slovensko/Česká Republika)
Telefón: +44 757 25 85 261

Popis služby:
Profesionálna virtuálna asistentka s plynulou angličtinou (18 rokov v zahraničí).

Mám skúsenosti v rôznych oblastiach biznisu, spolupracovala som so spoločnosťami od malých až po veľké, a to ako vo Veľkej Británii tak na medzinárodnej úrovni - verejna politika, nehnuteľnosti, uvádzanie nových produktov na trh.
Poskytujem škálu služieb pre malé a veľké podniky so sídlom vo Veľkej Británii alebo na Slovensku.

- Preklady do anglického jazyka
- Jazykové korektúry anglických textov
- Komunikácia s úradmi vo Veľkej Británii
- Koordinácia pri uvádzani nových produktov na trh
- Spolupráca na realizácii a prípravách výstav
- PR aktivity a Internetový prieskum
- Organizácia firemných a spoločenských podujati
- Administratívne služby
- Kompletné naplánovanie služobnej alebo rekreačnej cesty
a iné.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu