Online vizitka

Mgr. Anetta Letková

Kategória: Prekladateľ/Tlmočník
Miesto poskytovania: celé Slovensko

Popis služby:
Preklady textov rôzneho zamerania z českého do slovenského jazyka a opačne
Kompletné (gramatické, štylistické, predtlačové) korektúry v slovenskom jazyku
Prepisovanie rukopisov, strojopisov, tlačených textov do elektronickej podoby

Referencie:
Referencie na www.koranet.sk/sekcia Referencie

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu