Online vizitka

Ján Kimlička

Kategória: Iné
Miesto poskytovania: západoslovenský kraj
Telefón: 0905712674

Popis služby:
Poskytujem služby autorizovaného bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany a zabezpečujem pracovnú zdravotnú službu pre nerizikové kategórie zamestnancov. Vykonávam externé školekia BOZP a PO, spracujem kompletnú dokumentáciu BOZP, OPP a PZS pre nerizikové kategórie zamestnancov.
www.bozpex.sk
kimlicka@bozpex.sk
0905/712674

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu