Názory odborníkov

Byť matkou je práca na plný úväzok.

Matky si zaslúžia viac než kvety raz do roka.

"Byť matkou je práca na plný úväzok. Ale táto práca sa ešte ani dnes nepovažuje za hospodársky prínosnú činnosť. „Kto chová ošípané, je produktívnym článkom spoločnosti, kto vychováva ľudí, je článkom neproduktívnym,“ napísal nemecký národohospodár Friedrich List pred 150 rokmi. Preto keď budeme dávať našim matkám v nedeľu kvety, spýtajme sa sami seba, či to nie je trochu málo," vyhlásila v predvečer Dňa matiek europoslankyňa Anna Záborská.
 
Nedávno zverejnené štúdie OECD potvrdzujú pritom názor renomovaných ekonómov na čele s nositeľom Nobelovej ceny Gary Beckerom, že neplatená práca žien starajúcich sa o deti a domácnosť prispieva k celkovému blahobytu spoločnosti. Ako investícia do výchovy zároveň prispieva k budúcej prosperite tým, že u nových generácií buduje pracovné návyky a zodpovednosť. A. Záborská preto už v minulosti žiadala ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa Mihála, aby ako darček ku Dňu matiek dal svojim úradníkom vypočítať, koľko by stálo, keby prácu matky za peniaze vykonal niekto iný - vychovávateľ, kuchár, záhradník, šofér, či detský psychológ.
 
"Je to prvý krok k tomu, aby spoločnosť pochopila, že práca, ktorú vykonáva žena starajúca sa o rodinu, je významná ekonomická aktivita, ktorú je treba oceniť. Chceme od žien-matiek, aby buď robili túto dôležitú prácu za sumu, ktorá je menšia ako minimálna mzda, alebo aby sa zamestnali a výchovu detí prenechali štátu. Kvóty a ďalšie podobné nezmyselné opatrenia ženy nútia, aby pracovali 12-18 hodín denne - alebo aby prestali byť matkami. Pretože žena neprestáva byť matkou, keď má platené zamestnanie. V skutočnosti to pre ňu znamená, že potom, ako skončí svoju platenú prácu, pokračuje akoby v druhej zmene doma," zdôraznila Anna Záborská.

7.5.2012

http://www.zaborska.sk/?q=node/45

 

MUDr. Anna Záborská, Poslankyňa Európskeho parlamentu | 17.05.2012 16:13
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu