Názory odborníkov

Platy žien.

Ženy zarobia menej ako muži, ale kvóty to nevyriešia.

Podľa údajov Eurostatu zarábajú ženy v Európskej únii priemerne o 17,1%


menej ako muži. Na Slovensku tvorí tento rozdiel dokonca viac než 20% hrubej

hodinovej mzdy. Podľa europoslankyne Anny Záborskej však riešením nie je

zavedenie "ženských" kvót, ale ocenenie hodnoty, ktorú vytvára žena v

roli matky."


O ženách a ich nenahraditeľnosti nestačí hovoriť jeden deň v roku.


Materstvo, výchova detí, rovnako ako starostlivosť o rodinu a blízkych,

prispievajú k celkovému blahobytu spoločnosti aspoň tak, ako hodnoty vytvorené

prácou v zamestnaní alebo pri podnikaní. Kvóty diskrimináciu neriešia, ale

prehlbujú," vyhlásila Anna Záborská v predvečer Medzinárodného dňa žien.


Podľa Záborskej sú ženy diskriminované nie preto, že v priemere


dostávajú nižšiu mzdu, ale preto, že množstvo práce musia urobiť zadarmo. Každá

matka venuje denne po príchode zo zamestnania niekoľko hodín práci spojenej so

starostlivosťou o rodinu a domácnosť. Pokiaľ si to situácia vyžaduje, napríklad

pri chorobe člena rodiny, uprednostní túto nikým nezaplatenú prácu pred

plateným zamestnaním."


Z pohľadu zamestnávateľa je to riziko, ktoré často zohľadňuje tak, že na


rovnakej pozícii dá žene nižší plat, než mužovi. To sa nakoniec negatívne

odrazí aj na výške dôchodku každej matky. Z pohľadu ženy teda ide o až o

trojnásobnú nespravodlivosť. Toto je skutočný problém dnešných žien, nie

kvóty," zdôraznila Záborská.

www.zaborska.sk

7.3.2012

MUDr. Anna Záborská, Poslankyňa Európskeho parlamentu | 23.05.2012 10:03
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu