Názory odborníkov

ROZHOVOR - so zakladateľkami portálu www.flexipraca.sk.

Mladí ľudia si sami seba nepredstavujú šestnásť hodín denne v práci a hľadajú rovnováhu.

Zamestnávatelia sú nateraz presvedčení o tom, že flexibilné pracovné úväzky prinášajú viac nevýhod ako predností. Tomuto tvrdeniu sa nie celkom dá rozumieť. Skrátené pracovné úväzky sa hodia pre niektoré manuálne, jednoduchšie práce alebo aj pre niektoré stredné pozície či špecializované profesie. Výhodným môže byť taký úväzok napríklad pre predavačku, ktorá pracuje len v čase špičky, alebo pre účtovníčku v malej firme, ktorá hravo zvládne celú agendu za tri či štyri hodiny denne.
 
Príbeh portálu Flexipraca.sk je jednoduchý. „Obe, Zuzka Ľachová i ja, sme po materskej dovolenke, obe máme skúsenosť z finančnej sféry a obe sme zistili, že po materskej už nemôžeme pracovať s takým nasadením, ako keď sme deti nemali, často od rána do rána,“ hovorí spoluautorka myšlienky Vlasta Kostercová.
 
Ani jedna z dvoch mladých matiek nechcela uprednostniť prácu pred rodinou. Inšpirácia má prameň v potrebe robiť niečo užitočné. Internetová stránka je úzko špecializovaná na osoby s potrebou flexibility v práci a ponúka predovšetkým čiastočné úväzky alebo prácu doma. Vlasta vysvetľuje, že čiastočné úväzky alebo homeworking nie sú vhodné len pre matky.
 
Chcú robiť a žiť

Flexibilita totiž začína byť významným benefitom. Mladí ľudia si sami seba nepredstavujú šestnásť hodín denne v práci a hľadajú rovnováhu medzi prácou a súkromím, chcú žiť, zabávať sa, cestovať, spoznávať. Auto, mobilný telefón, fitnes programy už stratili váhu pri rozhodovaní sa. Flexibilita môže byť prínosom aj pre seniorov. Majú čas a skúsenosti, ktoré by zamestnávatelia mohli využívať oveľa viac, ako to robia teraz.
 
V. Kostercová sa v uvažovaní vracia na začiatok a hovorí, že počiatočnou cieľovou skupinou portálu sú ženy, ktoré potrebujú zladiť súkromný život s kariérou. Práve to ich priviedlo k tejto aktivite. Chceli pracovať, ale na druhej strane nechceli ani obetovať rodinu práci. Chceli si deň rozdeliť na rovnocenné časti pre prácu i deti. „Zistili sme, že na Slovensku sa nikto naplno nevenuje čiastočným alebo iným flexibilným úväzkom, ich propagácii a sprostredkúvaniu ponúk. Niektoré pracovné portály, napríklad Profesia.sk, síce flexibilné úväzky evidujú a ponúkajú, ale len akoby okrajovo, ťažisko majú v niečom inom,“ opisuje situáciu V. Kostercová a pripomína, že špecializovaná internetová stránka, ktorú vytvorili pre flexiprácu nemá ambíciu konkurovať portálom, ktoré pôsobia na celom pracovnom trhu. Ide skôr o doplnenie trhu vzhľadom na rastúci dopyt.
 
„Máme dva zámery. Jedným je vytvorenie priestoru pre inzerciu pracovných miest a druhým je osveta v oblasti pracovnej flexibility. Uvažujeme o vytvorení ‚návodu na použitie flexibilných úväzkov‘, ktorý by mohol byť užitočný pre uchádzačov i zamestnávateľov. Myslíme si, že najmä zamestnávatelia nepoznajú možnosti a prednosti zamestnávania na kratšie ako osemhodinové úväzky a možno sú stále pod vplyvom nejakých predsudkov, vidia veľa prekážok, ktoré ich odrádzajú,“ hovorí V. Kostercová.
 
Na vlastnej koži

Zuzana a Vlasta využili vlastnú skúsenosť, ale v ich okolí žije viacero žien, ktoré riešili rovnaký problém. Chceli sa venovať deťom a súčasne nestratiť odbornosť či profesiu. Ich aktivitu nepriamo podporujú aj prieskumy, z ktorých vyplýva, že na Slovensku len asi štyri percentá zamestnancov pracujú vo flexibilných, najmä skrátených úväzkoch. V Holandsku takto pracuje až polovica zamestnancov, veľké zastúpenie majú skrátené úväzky v Škandinávii, využívajú ich v Nemecku, Rakúsku, USA. „Keď to funguje inde, mohlo by to fungovať aj na Slovensku,“ je presvedčená V. Kostercová.
 
Všetko, o čom doteraz Vlasta hovorila, vysvetľuje vznik portálu Flexipraca.sk. „Zatiaľ projekt živíme z lásky k práci,“ hovorí V. Kostercová, ktorá vie, koľko úsilia treba na rozbehnutie pracovného portálu. Pracovala v Slovensko-americkom podnikateľskom fonde v čase, keď začínala Profesia.sk, a vie, že zakladatelia vložili do projektu veľa energie a invencie.
 
Budúcnosť portálu Flexipraca.sk je vo hviezdach, či skôr vo vytrvalosti. Zakladateľky používajú slovo možno, ale v rozprávaní V. Kostercovej je zjavná veľká túžba. „Myslíme si, že robíme niečo užitočné, čo viacerí ocenia,“ hovorí.
 
Dôležité veci

Keď sa podarí portál vybudovať, mal by žiť z poplatkov za inzerciu. Predstava je taká, že firmy by za umiestnenie ponuky platili poplatok, mali by možnosť prezentovať sa svojimi profilmi, mali by prístup do databázy záujemcov o prácu a vyberať si kandidátov podľa životopisov. „Zatiaľ sme v plienkach, nebolo by reálne, aby sme za necelé dva roky mohli kričať wow,“ dopĺňa Vlasta.
 
Prirodzene, kým autorky portálu neživí ich projekt, majú aj iné aktivity. V. Kostercová sa stala súdnou znalkyňou, z domu pracuje na finančných analýzach, biznis plánoch. Hovorí o porozumení manžela, ktorý pre rodinu vytvára dobré zázemie. „Investujem čas do detí, obaja s manželom sme si povedali, čo je naozaj dôležité a necítim sa ako obeť, že pracujem popri rodine a nie naopak,“ vysvetľuje V. Kostercová.
 
Zuzana Ľachová uvažuje rovnako. Tiež vyšla z finančnej sféry a rovnako si uvedomila, že rodina je veľká hodnota, chce s dieťaťom stráviť čo najviac času.
 
Predstavy o flexibilite pracovnej sily sú veľmi rôzne. Ľudia na pracovných pohovoroch zvyčajne „skončia“ hneď ako na rovinu povedia, že chcú pracovať na kratší úväzok. Zrazu je nanič odbornosť, skvelá prax, dobré referencie. „Portál vytvorí situáciu, že požiadavka na kratší úväzok zamestnávateľa nezaskočí, naopak, bude mať možnosť vyberať si medzi viacerými kandidátmi,“ zdôrazňuje V. Kostercová. Flexibilné zamestnávanie nestojí zamestnávateľa veľa a pre štát je to oveľa efektívnejší nástroj na znižovanie nezamestnanosti ako dotácie či využívanie eurofondov. Štát však napríklad čiastočné úväzky nevyužíva takmer vôbec, na ministerstvách takto pracuje minimum ľudí.
 
Vzťahy nadovšetko

Nie všetci homeworkeri majú šťastie pracovať z domu a byť pritom riadnymi zamestnancami. Niežeby to bol veľký rozdiel, ale nezamestnaný pracujúci nemá nárok na stravné lístky. Eduard, priekopník homeworkingu, býval aj zamestnancom, ale vtedy neboli stravenky a v „pracovnom“čase chodieval na tresku alebo si urobil praženicu.
 
Homeworkerov by mali zamestnávatelia milovať, lebo nie je lacnejšia pracovná sila ako slušne zaplatený doma pracujúci človek. Výčitky svedomia, ktoré sprevádzajú homeworkera, majú občas povahu stihomanu a spôsobujú, že pracuje trikrát viac, ako by robil v kancelárii v sídle zamestnávateľa. To zamestnávatelia vedia, a preto si homeworking starostlivo strážia, aby im neprerástol cez hlavu. Malá skupina homeworkerov by mohla s výčitkami svedomia rozvrátiť vzťahy na pracovisku, lebo by sa ukázalo, že niektorí zamestnanci, ktorí chodia denne do práce a na pracovisku prežijú desať hodín, vlastne nič nerobia alebo robia len polovicu z toho, čo majú zaplatené. Také zistenie by malo nedozerné následky, najmä keby sa ukázalo aj to, že niektorí šéfovia nešéfujú a iba sa chvália cudzím perím. Homeworkeri našťastie nemajú ambíciu narušiť zažité schémy, lebo by sa mohlo stať, že prídu o pokoj. A o ten pri homeworkingu ide najmä!

Pre časopis Profit sa zhováral Eduard Žitňanský 

http://profit.etrend.sk/teleworking/flexibilna-praca-pomoze-vsetkym.html

13.08.2012

PhDr. Zuzana Kresánková, Spoluzakladateľka www.flexipraca.sk, Rodina a práca v harmónii, o.z. | 28.08.2012 13:49
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu