Názory odborníkov

ROZHOVOR - Ako sa má prezentovať žena po rodičovskej dovolenke pri hľadaní práce.

Uvádzať údaje o "pobyte" na materskej a rodičovskej dovolenke v životopise? Ako by to malo byť? Pohľad pracovnej psychologičky Mgr. Márie Rippovej.


V posledných rokoch sa stretávam so ženami, ktoré riešia návrat do práce po materskej a jednou z otázok, ktoré im prichádzajú na um je, či uvádzať do životopisu fakt, že boli posledných 3 – 5 – 9 rokov doma s deťmi a venovali sa ich výchove a rodine.

Niektoré z nich sa za tento údaj v CV dokonca hanbia – tak o tom aspoň hovoria.


Ako by to teda malo byť? Na pohľad personalistu sme sa spýtali pracovnej psychologičky Mgr. Márie Rippovej.


Sú ženy po materskej dovolenke, resp. ženy, ktoré sa dlhodobo venovali rodine vašou častou klientelou?


So ženami po rodičovskej dovolenke sa stretávame v rámci výberových konaní pre našich klientov, v rámci kariérneho poradenstva a tiež v projekte Štart do práce. Je to vďačná skupina, odporúčania si berú k srdcu a ich rast je neprehliadnuteľný.


Ak za vami takáto žena príde a snaží sa pripraviť na opätovný nástup do práce, čo najčastejšie rieši? Zvažuje? Čoho sa obáva?


Rieši stratu pracovných návykov, stratu sebadôvery, snaží sa zorientovať na dynamicky sa meniacom pracovnom trhu... v neposlednom rade zvažuje, ako efektívne zladí svoj rodinný a pracovný život tak, aby všetko fungovalo ako švajčiarske hodinky.

Aké spôsoby práce s týmito klientmi používate?


Prichádzajú k nám klientky v rôznych situáciách. Niekomu stačí "refrešnúť" dokumenty, ktoré použije pri uchádzaní sa o prácu a zorientovať ho v aktuálnej situácii na pracovnom trhu, niekto potrebuje a chce väčšiu zmenu kariéry, možno začať novým smerom, ašpirovať na novú výzvu. Prichádzajú k nám aj ženy v panike pod tlakom životnej situácie (potrebujú rýchlo zohnať prácu a robia pri tom v strese chyby, ktoré spolu v prijemnom prostredí identifikujeme a riešime).


Metódy, ktorými pracujeme s cieľovou skupinou sú rôzne od hĺbkového rozhovoru, cez tréning zručností, detailnú kariérnu analýzu s využitím psychodiagnostiky až po skupinové sedenia.


Často sa stretávam s obavami žien, že keď napíšu do životopisu, že boli 3 - 7 rokov na materskej, tak sú automaticky vyradené z okruhu záujmu personalistov. Aký je váš názor a skúsenosť na tento problém?


To, či budú úspešné pozvané a či budú postupovať výberovým konaním zďaleka neovplyvňuje tento jeden údaj! Profesionálny personalista alebo recruiter berie v úvahu vzdelanie, prax, jazykové znalosti a iné faktické položky vo vzťahu k pracovnej náplni a požiadavkám na pracovnú pozíciu. To, či bude alebo nebude úspešná často závisí od jej postoja, od toho, či si je vedomá svojej hodnoty, ako sa doslova dokáže predať. Ako náhle je zneistená, hanbí sa za to že bola dlhšie doma, prichádza do vzťahu ako nerovnocenný, znevýhodnený partner a ťažko vyjde ako víťaz.


Prečo by sa ženy mali či nemali obávať v CV tento údaj uviesť? Majú ho uviesť, či nie?


Odporúčame formulovať pravdivé životopisy, rozhodne uviesť! K formálnej stránke odporúčame, aby bol životopis napísaný modernou formou, ako marketingový nástroj, ktorý má presvedčiť potenciálneho zamestnávateľa o vhodnosti a atraktivite uchádzača. V centrálnej časti CV majú byť fakty vzťahujúce sa k pozícii. Lož má krátke nohy a nie je nič trápnejšie, ako zatajiť fakty zo životopisu, na ktoré napokon pri osobnom stretnutí príde reč. Údaj o materskej dovolenke sa píše ako odsek v rámci posledného zamestnania, alebo ako samostatný odsek (pokiaľ už so zamestnávateľom bol rozviazaný pracovný pomer)


Pre mnohých zamestnávateľov je žena po RD človekom s jasnými životnými hodnotami, zrelšou osobnosťou.


Ak povaha danej práce a pracovne prostredie je skôr naklonené mladým absolventom, aj to je v poriadku! Pracovný trh je pestrý ako dúha, každý dobre pripravený uchádzač si v ňom skôr či neskôr nájde svoje miesto. Treba si starostlivo voliť smer a netlačiť sa niekde kde je dopredu jasné, že dôjde len k zbytočnej frustrácii z odmietnutia.  Treba zvážiť svoje možnosti a hľadať prácu, ktorá je zlučiteľná s praxou, schopnosťami a zároveň možnosťami kandidáta (napríklad časovými). Do výberových konaní treba prichádzať s ujasnenou víziou organizácie rodiny a nebáť sa diskutovať so zamestnávateľom, vyberajú si obe strany.


Treba niečo k samotnej dĺžke trvania RD uviesť? Niečo v duchu, čo mi dalo toto obdobie, čo som sa naučila?


Je to individuálne, ak je CV poloprázdne (žena napr. hneď po ukončení štúdia nastúpila na MD a nemá prax) je dôležité použiť čokoľvek, čo mi môže vo vzťahu ku konkrétnej pozícii pomôcť (niekedy nie priamo v životopise, možno radšej v osobnejšie formulovanom motivačnom liste). RD je pre každého rodiča obohacujúcou a nenahraditeľnou životnou skúsenosťou, šikovným marketingom vlastnej osoby a dobrou organizáciou rodiny pripravenej na to, že sa matka vráti do práce, sa z nej dá urobiť prednosť a nie nevýhoda.

Zdroj: článok bol uverejnený na www.rodinka.sk


Mgr. Mária Rippová, riaditeľ a odborný garant, Jobpoint, spol. s r.o. | 03.12.2012 09:58
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu