Názory odborníkov

Uplatňovanie flexibilných foriem práce - prekážky.

Aké sú kultúrne prekážky manžérov, podnikateľov, zamestnávateľov pri (ne)uplatňovaní flexibilných foriem práce?

Ja si myslím, že ide hlavne o otázku kontroly. Pri flexibilných formách práce nemajú manažéri kolegov plne pod dohľadom a nevedia ich odkontrolovať. To je skutočne len mentálna brzda, lebo ak je správne nastavený proces, je merateľný, a teda plne kontrolovateľný.

 
U nás takto zatiaľ fungovali len študenti, tzn. mali delený pracovný uväzok  a bolo to obojstranne super až na jednu vec - niekedy sa stracali informácie, nebolo jasné, komu už prvý zavolal a komu ešte nie a podobne. Ale sú určité typy práce, kde ani toto nie je problém.

Ing. Mariana Turanová, Managing Partner, TARGET Executive Search | 03.04.2013 12:08
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu