Názory odborníkov

Ženy potrebujú viac slobody na skutočné zosúladenie práce a rodiny.

"Ženy potrebujú viac slobody na skutočné zosúladenie práce a rodiny. Žiaľ, spoločnosť ešte stále neuznáva starostlivosť o dieťa či príbuzných ako skutočnú prácu. Hodnota tejto práce je pritom jasne merateľná, a to nielen v peniazoch," uviedla europoslankyňa Anna Záborská pri príležitosti zajtrajšieho sviatku MDŽ.

Jej slová potvrdzujú aj nedávno zverejnené výsledky dlhodobej štúdie[1], ktorá analyzovala dopad nórskej reformy materskej dovolenky, prijatej v roku 1977. Táto reforma rozšírila platenú a neplatenú materskú dovolenku z 12 týždňov neplateného voľna na 4 mesiace plateného a 12 mesiacov neplateného voľna. Štúdia ukázala, že čas, ktorý matky strávili s dieťaťom navyše, zvýšil šance dieťaťa nielen na ukončenie povinnej školskej dochádzky, ale aj na lepšie uplatnenie na trhu práce. Platy detí, ktorých matky využili možnosť zostať s nimi doma po reforme dlhšie, boli v tridsiatom roku života v priemere o 5-8 percent vyššie, ako platy tých, ktoré sa narodili ešte pred reformou. Štúdia pritom poukázala na fakt, že tento jav bol zvlášť výrazný v prípade matiek, ktoré by si pred reformou mohli dovoliť len veľmi krátku materskú dovolenku.

"Starnutie a vymieranie Európy nezastavíme, ak si nezložíme z očí ideologické okuliare. Nórska skúsenosť má oveľa väčšiu váhu, než výsledky prieskumu Eurobarometer[2] o postavení žien, ktoré včera zverejnil Európsky parlament. Tie totiž prezrádzajú viac o ľuďoch, ktorí vymysleli otázky, než o tých, ktorí na ne odpovedali.," zdôraznila Záborská.

www.zaborska.sk

Pozn.:
[1] http://ftp.iza.org/dp5793.pdf
[2] http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/00191b53ff/Eurobaromete...

MUDr. Anna Záborská, Poslankyňa Európskeho parlamentu | 29.05.2013 10:40
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu