Názory odborníkov

Výzva k hĺbkovej reforme rodinnej politiky.

"Naším cieľom by nemalo byť prispôsobovanie rodinnej politiky trhu práce, ale naopak reformovať pracovný trh tak, aby rešpektoval potreby rodiny," uviedla dnes europoslankyňa Anna Záborská v úvodnom príhovore na konferencii "Vyváženie rodinného života a práce". Konferencia, ktorú zorganizovala pracovná skupina pre rodinu, práva dieťaťa a solidaritu medzi generáciami, sa koná dnes popoludní na pôde Európskeho parlamentu pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny (15. máj).

Podľa Záborskej je pre dosiahnutie rovnováhy medzi rodinným a pracovným životom potrebná hĺbková reforma rodinnej politiku. "Namiesto bezhlavého škrtania rodinných dávok by sme mali vychádzať z dôkladnej analýzy prínosu zodpovedného rodičovstva pre ekonomiku, sociálnu politiku a zamestnanosť. Štát musí oceniť prácu každého rodiča starajúceho sa o dieťa bez ohľadu na príjem rodiny," zdôraznila Záborská.

Slovenská europoslankyňa sa vo svojom príhovore kriticky vyjadrila aj o systéme detských dávok na Slovensku. V súčasnosti je príspevok na starostlivosť o dieťa v jasliach vyšší, než rodičovský príspevok pre rodiča, ktorý sa stará o svoje dieťa doma (€230 verzus €199,60). "Vytvára sa tu dojem, akoby tá istá práca, teda starostlivosť a výchova malého dieťaťa, mala vyššiu hodnotu v jasliach, než v domácom prostredí. Akoby platená vychovávateľka dávala dieťaťu viac, než vlastná matka. Pravdou je však presný opak", upozornila Anna Záborská.

Anna Záborská je predsedníčkou pracovnej skupiny poslancov Európskeho parlamentu pre rodinu, práva dieťaťa a solidaritu medzi generáciami

www.zaborska.sk

Príloha:
Medzinárodný deň rodiny: http://www.un.org/en/events/familyday/

MUDr. Anna Záborská, Poslankyňa Európskeho parlamentu | 29.05.2013 11:05
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu