Názory odborníkov

Platy žien.

Problém nerovnakého odmeňovania žien pretrváva niekoľko desaťročí, lebo ani Komisia, ani členské štáty ho neuchopili správne. Vychádzajú zo zlej odpovede na základnú otázku: Prečo vlastne ženy zarábajú menej ako muži, a to aj vtedy, ak sú na porovnateľnej pracovnej pozícii? Ak by bol dôvodom tohto stavu len všeobecne rozšírený predsudok, že ženy sú menej produktívne pracovníčky ako muži, malo by zmysel zavádzanie finančných postihov a prísnejšia kontrola amestnávateľov. Ale tak to nie je. Skutočnou príčinou je, že väčšina žien má dva pracovné úväzky, jeden u zamestnávateľa a druhý v rodine. Zapojenie muža do omácich prác nie je absolútnym riešením. Riešením tejto prirodzenej situácie by nemal byť ani tlak na ženu, aby sa vzdala svojej zodpovednosti matky a preniesla ju na štát. Skôr sa treba zamyslieť nad tým, či náhodou dnes neplatená práca matky nemá pre spoločnosť vyššiu hodnotu, než keď z nej urobíme traktoristku alebo manažérku, ktorá sa bude správať ako muž na jej pozícii - ak si to situácia bude vyžadovať. Uprednostní prácu pred všetkým ostatným s vedomím, že jej deti budú od útleho detstva vychovávať úplne cudzí ľudia.

www.zaborska.sk

MUDr. Anna Záborská, Poslankyňa Európskeho parlamentu | 29.05.2013 11:24
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu