Názory odborníkov

Ako šéfujú ženy?

Ako šéfujú ženy?

Práca versus skúkromie

Rovnováha v živote je kľúčom k celkovej spokojnosti človeka. Vyváženie súkromia a pracovných povinností je v dnešnej dobe umenie. „Tieto dva svety“ nemôžeme oddeľovať, práve naopak musíme hľadať konkrétne riešenia a podmienky pre ich vzájomné zosúladenie.

Podľa prieskumu spoločnosti Accenture vyše dve tretiny pracujúcich žien na celom svete verí, že dokážu uspieť v pracovnom aj v súkromnom živote. Vyše polovica mužov aj žien aspoň raz odmietla pracovnú ponuku, pretože sa obávali jej dopadu na rovnováhu medzi týmito dvoma oblasťami. Pri definovaní úspešnej kariéry sa na prvom mieste umiestnilo kritérium rovnováhy medzi prácou a súkromím, potom peniaze, ďalej uznanie a nakoniec nezávislosť pri rozhodovaní. Až 80% respondentov uviedlo, že flexibilný pracovný harmonogram je veľmi dôležitý pre dosiahnutie rovnováhy medzi prácou a súkromím.

Zosúladenie rodinného a pracovného života je tematicky súčasťou fóra, ktoré organizuje nezisková organizácia Srdce Slovenska. Prvý ročník sa uskutočnil 22. mája 2013 v Bratislave pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Jozefa Buriana. Na fóre Firma 21.storočia - Prínos ženského potenciálu v biznise, kde vystúpili Renáta Zmajkovičová, Jozef Burian, Katarína Nevedalová, Elena Kohútiková, Ivana Molnárová, Václav Mika, Róbert Šimončič, Silvia Porubänová, zástupca Flexipráce, zástupca Únie materských centier a ďalší odborníci.


ROZHOVOR s Miriam Letašiovou na tému Ako šéfujú ženy:


http://www.ta3.com/clanok/1021911/ako-sefuju-zeny.html

Miriam Letašiová, Prezidentka, Srdce Slovenska | 28.06.2013 10:05
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu