Názory odborníkov

Verejný sektor a flexibilné pracovné úväzky

Ako by mohla/mala vláda podporiť rozvoj uplatňovania flexibilných pracovných úväzkov vo firmach?

Vláda a verejná správa by hlavne mala ísť príkladom. Na úradníckych pozíciách môže zaviesť pružnú pracovnú dobu, zamestnávanie matiek na čiastkový úväzok by malo byť samozrejmosťou. Taktiež na časti úradníckych pozícii môžu používať prácu doma jeden až dva dni do týzdňa.

Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD., Riaditeľ, Inštitút zamestnanosti | 04.04.2012 09:53
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu