Názory odborníkov

Prečo sa manažment bráni flexibilným pracovným úväzkom?

Čo bráni manažmentu firiem pri presadzovaní a realizácii myšlienky flexibilných pracovných úväzkov?
Toto závisí od formy flexibilného zamestnania: pri práci doma je to strach o kontrolu nad zamestnancom, pri čiastkovom úväzku je sú to vyššie náklady na zaškolenie, pri pružnej pracovnej dobe je to strach o pracovnú výkonnosť, ... Časť týchto prekážok je iba dôsledkom slabej informovanosti alebo zlého nastavenia jednotlivých parametrov flexibilnosti zamestnania.
Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD., Riaditeľ, Inštitút zamestnanosti | 04.04.2012 09:58
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu