Názory odborníkov

Zodpovedné podnikanie

Ako môže firma prepojiť politiku zodpovedného podnikania s rozvojom flexibilných pracovných úväzkov?

Pružná pracovná doba alebo čiastkové úväzky pre osoby s rodinnými povinnosťami umožňujú lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov.

Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD., Riaditeľ, Inštitút zamestnanosti | 04.04.2012 10:00
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu