O flexibilite

FLEXIBILNÁ PRÁCA je práca na inú ako pevnú pracovnú dobu. Definujeme ju ako:
 1. flexibilný pracovný úväzok ako zamestnanie pre firmu

 2. malé podnikanie ako samozamestnaniePrečo ľudia vyhľadávajú flexibilné pracovné úväzky?

Meniaci sa životný štýl a podmienky vytvárajú u mnohých ľudí potreby zladiť prácu a osobný život iným spôsobom než ako to bolo v minulosti. Objavujú sa významné trendy, ktoré spôsobujú zvýšený záujem o flexibilné pracovné úväzky, resp. o inú formu práce ako je práca na plný úväzok. Sú nimi predovšetkým:

 • Hľadanie rovnováhy medzi prácou a starostlivosťou o rodinu. Pracujúci rodičia chcú viac času a starostlivosti venovať deťom a zároveň zostať v kontakte so svojou profesiou. Mnohí tiež zabezpečujú starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím, chorých a seniorov.

 • Zvyšuje sa záujem o intenzívne a kvalitné využitie voľného času. Rastie význam voľno-časových aktivít športového, umeleckého, cestovateľského charakteru.

 • Pribúda počet osôb so zdravotným handicapom, ktorí sa chcú napriek svojmu obmedzeniu zapojiť do pracovného procesu.

 • Zvyšuje sa význam celoživotného vzdelávania. Na výkon niektorých povolaní je neustále vzdelávanie nevyhnutnou podmienkou. Mnohí v záujme zvýšenia svojej atraktivity na pracovisku dopĺňajú svoje vzdelanie.

 • Zvyšujúce sa pracovné tempo a nároky kladené na pracovníkov. To vedie k úvahám o zmiernení stresu a k hľadaniu flexibilnejšej formy práce.


Kto hľadá flexibilné pracovné úväzky?

 • Rodičia starajúci sa o deti. O tom, ako a prečo v rozhovore na TA3.

 • Osoby starajúce sa o rodinného príslušníka

 • Študenti a mladí pracovníci

 • Zdravotne postihnutí

 • Seniori

 • Osoby kombinujúce viac pracovných pomerov z ekonomických dôvodov

 • Osoby so záujmom o sebarealizáciu aj iným spôsobom ako je zamestnanie

 • Osoby so záujmom o dodatočné voľno-časové aktivity


Kvality uchádzačov vyhľadajúcich pracovnú flexibilitu

Aké výhody môže zamestnávateľ nájsť v osobách zaujímajúcich a uchádzajúcich sa o flexibilné formy práce? Každopádne nesporné. Takíto ľudia:

 • Sú veľmi lojálni, motivovaní a efektívni pracovníci.

 • Vďačne oceňujú možnosť pracovať, častokrát i za nižšiu odmenu.

 • Disponujú schopnosťami veľmi efektívne organizovať pracovný a osobný čas (matky).

 • Rýchlo sa učia a ľahko sa prispôsobujú (študenti a mladí pracovníci).

 • Viac času intenzívne venovať sa práci (seniori).

 • Okamžite aplikujú vedomosti získané štúdiom (študenti alebo študujúci popri práci).

 • Sú spokojní a tým efektívnejší a kvalitnejší pracovníci.


Výhody pre zamestnávateľa

Okrem kvalitných zamestnancov, poskytovaním flexibility, zamestnávateľ získava mnohé výhody:

 • Zvyšuje spokojnosť, lojalitu a produktivitu zamestnancov.

 • Zvýšená efektivita práce z dôvodu maximálneho sústredenia sa na pracovný výkon počas pracovnej doby.

 • Firma má väčšiu šancu udržať si kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov.

 • Znížená fluktuácia, zníženie nákladov na vzdelávanie nových zamestnancov.

 • Môže dôjsť k zníženiu využívania práceneschopnosti a k zlepšeniu morálky. Znižuje absenciu.

 • Pružné organizovanie pracovného procesu a eliminácia pobytu zamestnanca na pracovisku bez reálnej pracovnej náplne.

 • Nižšie personálne náklady.

 • Disponovanie dvoma zamestnancami, ktorí sa v prípade potreby vedia rýchlo (bez školenia) zastúpiť.

 • Kontroly kvality práce a nie iba odpracovaných hodín.

 • Vyššia flexibilita môže prilákať záujemcov v obdobiach, kedy je o určité profesie vysoký záujem a uchádzači zvažujú výhodnosť pracovných ponúk.


 Čo získava zamestnávateľ využívaním našich služieb?

 • Vaše pracovné ponuky budú presnejšie zacielené! Ak hľadáte špecifický segment potenciálnych pracovníkov, oslovením osôb prostredníctvom portálu flexipraca.sk zaujmete hlavne záujemcov o flexibilný pracovný úväzok, na ktorých sa portál flexipraca.sk zameriava.

 • Váš náborový proces sa zefektívni!

 • Oslovujete a vyhľadávate lojálnejších, efektívnejších a motivovanejších pracovníkov! Mať lojálnych a spokojných zamestnancov je pre firmy kľúčové, pretože zamestnanci sú najlepšími nositeľmi a vyslancami značky. Práve zamestnanci sú tí, prostredníctvom ktorých zákazníci prichádzajú so značkou firmy do kontaktu.

 • Získavate povesť spoločensky zodpovedného zamestnávateľa! Napríklad racionálnym spôsobom prispievate k celkovej zamestnanosti (a stávate sa atraktívnym nielen ako zamestnávateľ), pomáhate ľuďom udržiavať si pracovné návyky a pod. Preto Vás budú pozitívne vnímať nielen Vaši súčasní a potenciálni zamestnanci, ale i široká verejnosť a predovšetkým Vaši zákazníci.

Napríklad:

 • pomáha riešiť dilemu zlaďovania práce a rodinného života určitých skupín uchádzačov alebo zamestnancov,

 • racionálnym spôsobom prispieva k celkovej zamestnanosti a stáva sa atraktívnym nielen ako zamestnávateľ,

 • pomáha ľuďom udržiavať si pracovné návyky,

 • buduje dobré meno spoločnosti a pod.

Preto budú takéhoto zamestnávateľa pozitívne vnímať:

- nielen súčasní a POTENCIÁLNI ZAMESTNACI, ale i

- ŠIROKÁ VEREJNOSŤ a predovšetkým

- ZÁKAZNÍCI !!!


Typy flexibilných pracovných úväzkov. Viac

Príklady flexibilných zamestnávateľov v zahraničí. Viac

Výsledky prieskumov podporujúcich myšlienku flexibility na pracovisku:

 • Pracujúci na čiastočný úväzok 2010 - Slovensko 4% vs Holandsko 50%. Viac

 • Ako sa pozerajú na pracovnú flexibilitu mamičky v Čechách. Viac

 • Dávate správne benefity? Mladí chcú pri práci voľnosť. Viac

 • Flexibilné formy práce, alebo, ako to vidia zamestnávatelia. Viac

 • Využívanie alternatívnych foriem práce vo firmách v Čechách. Viac

 • Správa spoločnosti McKinsey&Company ako využiť plný potenciál žien v ekonomike. Viac

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu