O nás

Čo je to FLEXIBILNÁ PRÁCA?
 1. flexibilný pracovný úväzok ako zamestnanie pre firmu

 2. malé podnikanie ako samozamestnanie


KTO SME

Sme jediný portál na Slovensku zameraný na flexibilné formy práce (t.j. čiastočný pracovný úväzok, práca z domu, pružná pracovná doba, zdieľane pracovne miesto, stlačený pracovný týždeň, atď.) a ich  osvetu. Chceme, aby sa flexibilná práca, t.j. práca na inú ako pevnú pracovnú dobu, stala na Slovensku samozrejmosťou. Podporujeme šírenie flexibilných pracovných ponúk a zviditeľňujeme slobodné povolania a malých podnikateľov. Veríme, že pracovná flexibilita je dôležitá pre ľudí, ktorí hľadajú zladenie osobného (vrátane rodinného) a pracovného života. 

Zvolili sme tieto cesty:
 • Podporovať informovanosť a budovať povedomie o flexibilnom pracovnom trhu.

 • Vytvárať trh flexibilných pracovných ponúk zamestnávateľov a dopytov uchádzačov so záujmom o prácu s flexibilným úväzkom.

 • Vytvoriť priestor pre zviditeľnenie slobodných povolaní a budovať tak sieť nezávislých odborníkov. Virtuálne vizitky.

 • Podporovať malých podnikateľov v prístupe k finančným zdrojom investorov alebo bánk v podobe vypracovania podnikateľských zámerov. Podnikateľské plány.


PREČO SME TU

Čiastočné úväzky, práca z domu, projektové zamestnanie alebo iná flexibilita v práci sa v dnešnej dobe stávajú čoraz horúcejšou témou. Skupín ľudí, ktoré flexibilnú alebo voľnejšiu forme práce vyhľadávajú, neustále pribúda. Takáto práca je pre nich nielen nutnosťou alebo potrebou vyplývajúcou zo situácie, v ktorej sa nachádzajú (matky s deťmi, seniori, študenti), no mnohí ju považujú zároveň i za benefit, ktorý by mohol zamestnávateľ pracovníkom ponúknuť a stať sa pre nich atraktívnym (mladá generácia Y, osoby so špecializovanými alebo špecifickými povolaniami, a kvalitnými skúsenosťami).

Na základe trendov v zahraničí, mnohých publikovaných prieskumov a štatistík, názorov okolia a vlastných skúseností, sme sa rozhodli "povenovať sa" tejto téme a vytvoriť priestor pre všetkých, ktorých sa pracovná flexibilita týka. 

A predovšetkým:

 • Umožniť ľuďom nájsť si prácu, ktorú dokážu zosúladiť so svojím osobným životom!

 • Vytvoriť potenciál lojálnych, motivovaných a efektívnych pracovníkov pre zamestnávateľov!


PRE KOHO SME

Portál je určený predovšetkým pre:

 • Zamestnávateľov (príp. personálne agentúry), ktorí ponúkajú prácu na flexibilný úväzok, ktorí sú ústretoví alebo priateľskí k rodine, zdraviu, štúdiu, ktorí hľadajú lojálnych, motivovaných a efektívnych pracovníkov a ktorí potrebujú presnejšie zacieliť svoju pracovnú inzerciu.

 • Uchádzačov hľadajúcich prácu na flexibilný pracovný úväzok alebo také pracovné úväzky, pri ktorých môžu efektívnejšie zosúladiť prácu a osobný život. Ide predovšetkým o rodičov starajúcich sa o deti alebo iného rodinného príslušníka, zdravotne postihnutých, študentov, seniorov, ľudí hľadajúcich extra čas na štúdium, cestovanie alebo pre ľudí hľadajúcich extra príjem. Práve oni sú tí lojálni, motivovaní a efektívni pracovníci.

 • Poskytovateľov služieb, nezávislých profesionálov so slobodným povolaním, malých podnikateľov.


ČO ROBÍME - AKTIVITY

 • OSVETA v podobe článkov na flexipraca.sk a v iných médiách.

 • Zdieľanie PRÍKLADOV a výsledkov externých PRIESKUMOV ako funguje pracovná flexibilita v zahraničí i na Slovensku, sprostredkovanie inovácií vo flexibilnom zamestnávaní. Viac.

 • 1. vlastný PRIESKUM, o tom ako vnímajú pracovnú flexibilitu ľudia na Slovensku - výsledky a zhrnutie

 • 2. vlastný PRIESKUM o tom, ako sa darí ľuďom zlaďovať pracovný a rodinný/osobný život. Momentálne prebieha. Dotazník.

 • 3. vlastný PRIESKUM, o tom ako sa na pracovnú flexibilitu pozerajú zamestnávatelia. Momentálne prebieha. Dotazník.

 • 4. vlastný PRIESKUM, o smerovaní žien po rodičovskej dovolenke. Dotazník.

 • 5. PRIESKUM v spolupráce s neziskovou organizáciou Platforma žien na tému Mesto pre rodinu a podnikanie

 • PROJEKT - Príprava MANUÁLU (sprievodcu) nielen pre ženy pre znovunaštartovanie sa v pracovnom živote

 • PROJEKT - VIRTUÁLNE VIZITKY alebo NA VOĽNEJ NOHE - priestor pre zviditeľnenie slobodných povolaní flexibilných a nezávislých profesionálov a externých dodávateľov služieb. Viac.

 • PROJEKT - FLEXIMAMA - hľadanie partnerstiev pre podporu flexibilnej práce ako prostriedku inklúzie žien-matiek do pracovného procesu a pri ich zlaďovaní prácovného a rodinného života. Viac.

 • Vypracovanie BUSINESS PLÁNOV / podnikateľských zámerov pre malých a stredných podnikateľov. Viac.

  • WORKSHOP-y podporujúce myšlienku flexibilných pracovných úväzkov a zosúľaďovania pracovného a osobného života, work-life balance. Diskusie s rodičmi v materských centrách po Slovensku - "Pracovné inšpirácie nielen pre ženy". 

  • ŠKOLENIA podporujúce rodičov pri ich návrate do práce, podporujúce ľudí k ich ceste k samostatnej zárobkovej činnosti, ... 

  • Vyhľadávanie FLEXIBILNÝCH ZAMESTNÁVATEĽOV, teda predovšetkým firiem, ktoré majú VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE na čiastočný alebo iný flexibilný pracovný úväzok. Prezentácia firiem, ktoré uplatňujú politiku pracovnej flexibiity. 

  • Sprístupnenie databázy životopisov ľudí, ktorí majú o prácu na flexibilný pracovný úväzok záujem.

  PREZENTÁCIA sa nachádza tu.


  NAŠA PODPORA FLEXIBILNÝCH FORIEM PRÁCE "OFFLINE":

  1. Real Woman Forum, Odborné diskusné fórum na tému Vytvorenie rovnováhy ženy medzi prácou, rodinou a sebou samou (marec 2013) alebo ako Ako idú Slovenky za úspechom

  2. Firma 21. storočia - Zuzana Kresánková ako hosť workshopu Flexibilné formy práce (máj 2013)

  3. Workshop Fit For Flexi v Čechách - príspevok na tému Využívanie flexibilných foriem práce na Slovensku (október 2013) 

  4. Workshop Nadácie Pontis na tému Podpora work-life balance zamestnancov (október 2013). Výstup.

  5. Prezentácia na Profesia Days - Pracovné inšpirácie po rodičovskej dovolenke (marec 2014)

  6. Bratislavská SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) - Fakt dobrý biznis plán (pre podnikateľky) (marec 2014)

  7. Firma 21. storočia - konferencia Zamestnávateľ ústretový k rodine + workshop na tému Ako manažovať tím s flexibilnými možnosťami práce, www.flexipraca.sk ako moderátor

  8. Diskusie s rodičmi v materských centrách, vrátane prezentácie, vo forme "pracovných inšpirácií pri naštartovaní sa po ukončení rodičovskej dovolenky nielen pre ženy". Svätý Jur (jún 2014)

  9. Súťaž Mesto ako miesto pre rodinu a biznis (október 2014). Viac

  10. Inšpiratívne stretnutie pre ženy Inspire v Banskej Bystrici, téma: Ako zladiť prácu a rodinu, Ako hľadať inšpirácie na podnikanie. A mnohé ďalšie. (november 2014). Viac.

  11. Odborná prednáška v Materskom centre Piškótka v Svätom Juri "Živnosť vs s.r.o." s Jarkou Lukačovičovou  (november 2014)

  12. Bratislavská SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) - Fakt dobrý biznis plán (pre podnikateľky) (november 2015)

  13. Konferencia Vidiek žije - financovanie a bizns plany (november 2015)

  14. Workshop a konzultácie sp odnikateľmi na tému prípavy podnikateľského plánu v spolupráci so Slovenskou sporiteľnou v rámci programu www.zacinamepodnikat.sk (január 2016).

  15. HR Unconference - track leader na workshope s témou "Does the work adapts to life or life to work?" (13.4.2016)


  MÉDIÁ O NÁS

  Ženy v meste 2

  Ženy v meste 1

  Denník N

  Profit

  E-profit

  Pluska

  TA3 - O flexibilnej práci

  TA3 - O podnikateľskom pláne

  SME, SME, SME

  Materské centrá (Ako nestratiť kontakt so svetom - strana 25), 

  Blog na e-profit.sk

  podnikajte.sk

  Blog dedoles.sk

  Blog rodinka.sk (články od Vlasty Kostercovej) 

  kancelarie.sk

  SBA Agency 

  itretisektor.sk 

  Hodonínske listy

  a iné  TO SME MY
  - tu.

  Informácie o flexibilnom pracovnom trhu