Odborník

Andy Lake
Andy Lake
Riaditeľ a zakladateľ
www.flexibility.co.uk

Riaditeľ a zakladateľ serveru www.flexibility.co.uk , najznámejšieho serveru v Británii, ktorý se venuje flexibilným možnostiam zamestnávánia. Považuje se tiež za pioniera – propagátora týchto typov úväzkov v Británii a podieľa sa na množstve výskumov a projektov. Práci sa venuje už od deväťdesiatych rokov minulého storočia. Podporuje akcie na rozširovanie flexibilných možností, prednáša na rôznych semináochch a workshopech.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu