Odborník

Ing. Elena Kohútiková, PhD.
Ing. Elena Kohútiková, PhD.
Zástupkyňa generálneho riaditeľa
VÚB banka

Elena Kohútiková pôsobí vo VÚB banke od októbra 2006. Najskôr ako členka predstavenstva a vrchná riaditeľka Úseku finančných a kapitálových trhov a od marca 2009 ako zástupkyňa generálneho riaditeľa. Do bankového sektora vstúpila v roku 1990. Od marca 2000 – celé 6-ročné funkčné obdobie – zastávala post viceguvernérky NBS. Patrí k najväčším odborníkom na problematiku eura na Slovensku.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu