Odborník

Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.
Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.
Riaditeľ
Inštitút zamestnanosti

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu